Szakmai gyakorlat tájékoztató

Szakmai gyakorlat

Utolsó frissítés: 2024 február 09.

Kedves Hallgatók!

A növényorvosi mesterszak tanterve alapján minden Növényorvos MSc hallgatónak kötelező (nyári) szakmai gyakorlaton kell részt vennie, amelynek szabályait a TVSZ, a TVSZ 1. számú melléklete valamint a 23/2023. (VIII.28.) számú rektori utasítás rögzíti. A gyakorlat időtartama 4 hét, melynek lezárása egy szakmai gyakorlati beszámoló benyújtása, melyet a képzési hely gyakorlati koordinátorának köteles leadni.

Részletes tájékoztató:

  • A hallgató nyáron megkezdi a gyakorlatot az általa (vagy amennyiben nincs kapcsolata, a campus szakirányítójának segítségével) szervezett gyakorlati helyen. A gyakorlat időtartama 4 hét, itt a szabályzat értelmében nincs lehetőség módosításra. A hallgató a gyakorlatot csak a képzés előrehaladtával teljesítheti (szeptemberi kezdésnél a 2. félév utáni, keresztféléves képzésben a 3. félév utáni nyáron), ezzel tudjuk biztosítani, hogy a hallgató már részben rendelkezik szakmai ismeretekkel.
  • A gyakorlati hellyel szemben támasztott követelmények: mindenképp növénytermesztéssel, és azon belül növényvédelemmel foglalkozó cég legyen, ahol növényorvos is alkalmazásban van.
  • A gyakorlat teljesítésének feltétele a 4 hét letöltése után egy gyakorlati beszámoló benyújtása (melyben a hallgató részletesen, akár napi lebontásban ismerteti az elvégzett feladatokat), melyet szabadon szerkeszthet, fényképeket, kísérleti naplókat stb. is csatolhat hozzá. További fontos dokumentum a cégnél dolgozó növényorvostól beszerzett igazoló dokumentum, melynek tartalmaznia kell, hogy a hallgató a növényorvos felügyeletével elvégezte a gyakorlatot. A beszámoló és a növényorvos igazolása (egyetlen dokumentumba szerkesztve) a Növényvédelmi gyakorlat tantárgy felvételét követően nyújtható be, egyúttal a tantárgyi aláírás megszerzésének a feltétele. Ezért benyújtására a szorgalmi időszak végéig van lehetőség. A tantárgy teljesítését gyakorlati jeggyel zárjuk le, amelynek megállapítása során további feladatok elvégzését is értékeljük (pl. kárkép, imágó és lárvagyűjtemény elkészítése és benyújtása, amely feladatot az Általános növényvédelmi állatan tantárgy keretében kapják a szak hallgatói).
  • A hallgató az igazoló dokumentumot a tárgyfelelősnek, vagy a képzési helyen kijelölt tárgy-koordinátornak köteles megküldeni.
  • Mivel a gyakorlat elvégzése a gyakorlati hely munkarendjéhez kell, hogy igazodjon, ezért a szakaszos teljesítés is elfogadható (amennyiben a nyári gyakorlati időszakban történik, és olyan mértékben, ahogy a TVSZ gyakorlati szabályzata rendelkezik). Természetesen ilyen esetben az elkészített beszámolónak tartalmaznia kell az ilyen jellegű részleteket is.

 

Budai Campus:

Dr. Fail József, egyetemi docens

okleveles kertészmérnök

Rovartani Tanszék

Elérhetőség: E-mail: Fail.Jozsef@uni-mate.hu

Tel.: 36-1-305-7218

 

Gödöllői Campus:

Dr. Pálinkás Zoltán, egyetemi adjunktus

okleveles agrármérnök

Integrált Növényvédelmi Tanszék

Elérhetőség: E-mail: Palinkas.zoltan@uni-mate.hu

Tel.: 36-28-522-000

 

Georgikon Campus:

Dr. Pásztor György, egyetemi adjunktus

okleveles kertészmérnök, növényorvos

Növényvédelmi Tanszék

Elérhetőség: E-mail: pasztor.gyorgy@uni-mate.hu

Tel.: 36-1-305-7140

További, részletes tájékoztatás érdekében keressék bátran a tanszéki gyakorlati felelősöket!

 

Letölthető dokumentumok:

Közzétételi kötelezettség - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem - MATE (uni-mate.hu)

Értékelés szakmai gyakorlat teljesítéséről

Titoktartási kérelem

A fenti letölthető anyagok között szereplő és hivatkozott egyetemi szabályzatok mindenkori legfrissebb verziója elérhető a MATE szabályzatai között (Munkatársaknak bejelentkezés után, míg egyéb érdeklődőknek a www.uni-mate.hu oldalon belül az Egyetemünk/Közzétételi kötelezettség oldalon.

Az üzemi/szakmai gyakorlattal kapcsolatos további információ a MATE Egyetem honlapon a Hallgatói élet oldalon a Szakmai gyakorlat tájékoztató oldaláról (https://uni-mate.hu/szakmai-gyakorlat ) érhető el!