Kutatási tevékenység

Kutatási Tevékenység

Utolsó frissítés: 2021 november 22.

Az Intézet kutatási portfóliójában olyan komplex növényvédelmi kutatások szerepelnek, amelyek a diszciplína teljes területét felölelik (entomológia, herbológia, növénykórtan, toxikológia). Az aktuális kutatási témák közül a legfontosabbak az alábbiak:

- Szántóföldi növények integrált védelmének fejlesztése innovatív eszközökkel, invazív károsítók (D. v. virgifera) elleni integrált védelem fejlesztése.

- A napraforgó-peronoszpóra (P. halstedii) patotípusainak európai elterjedése, fungicidekkel szembeni érzékenysége.

- Azol-tartalmú fungicidek gombabetegségekkel szembeni hatékonysága őszi búzában.

- Mikotoxin termelő gombák növényi termékeken (gabonafélék, apró magvak, héjas termésűek).

- Biológiai védekezési eljárások, növényi kivonatok, antagonista mikroorganizmusok, (Beauveria és Metarhizium fajok).

- Ízeltlábú együttesek különböző kultúrákban (chili paprika, fekete ribiszke ültetvényekben).

- Féltermészetes élőhelyek hozzájárulása ökoszisztéma szolgáltatásokhoz, gyommag-predáció, tájesztétika.

- Növényvédelmi előrejelzés, a kártételi kockázat klimatikus paraméterek alapján történő becslése

- Új kórokozók azonosítása nemzetközi és hazai szinten elsőként, nemzetközi elismertséggel.

- Növénypatogén kórokozók országos monitoringja, a populáció változékonyságának feltérképezése.

- Peszticid csökkentett növényvédelmi technológia kidolgozása.

- Klasszikus és molekuláris diagnosztikai módszerek fejlesztése.

- Nagy-áteresztőképességű szekvenálás meghonosítása.

- Rovarölőszer-rezisztencia vizsgálatok repcefénybogárral.

- Csapdafejlesztések a kártevők előrejelzésére alapozott védekezési technológiák hatékonyságának növelése érdekében.

- Inváziós károsítók (kártevők, gyomnövények) hazai monitoringja, biológiájuk és ökológiájuk vizsgálata.

- Gazda-vírus kapcsolatok vizsgálata, új gazdanövények és vírusok azonosítása.

- Magkórtani vizsgálatok.

- Gyomnövények biológiai és ökológiai sajátosságainak vizsgálata, és az ellenük történő hatékony védekezési stratégiák fejlesztése.

- Növényvédő szerek szemirritációs vizsgálata alternatív módszerekkel.

- Vadmadarak szövetmintáiban mérhető környezetszennyező nehézfémek egészségügyi kockázatának toxikológiai vizsgálata.

- Növényvédő szerek és nehézfémek egyedi és együttes méreghatásának vizsgálata madárembriókban.

- A kertészeti kultúrák kártevőire és szabályozásukra irányuló ökológiai, faunisztikai, taxonómiai, biológiai- és integrált növényvédelmi kutatások.