Oktatás

Oktatás

Utolsó frissítés: 2022 február 08.

Az Intézetben a Növényorvos MSc képzés kiemelt jelentőségű, mind magyar, mind angol nyelven. Ezt a képzést félévente hirdetjük meg, és igen magas a hallgatói létszám. 2010 óta több mint 600 növényorvos oklevelet szerzett „tanítványunk” személyes boldogulását, a hazai növényvédelmi humánerőforrás megteremtését tettük lehetővé.

Emellett, az alábbi BSc képzésekben vesznek részt munkatársaink a növényvédelmi tárgyak oktatásában: Kertészmérnök hazai és határon túli tagozat (Beregszász, Révkomárom, Zenta), Környezetmérnök, Növénytermesztő mérnök, Mezőgazdasági mérnök hazai és határon túli tagozat (Beregszász, Zenta), Természetvédelmi mérnök, Agrármérnök angol nyelvű képzés, Szőlész-borész mérnök, Vidékfejlesztési agrármérnök (Székelyudvarhely).
MSc képzéseken az alábbi képzésekben oktatunk: Kertészmérnök, Osztatlan agrármérnök, Ökológiai gazdálkodási mérnök, Növénytermesztő mérnök magyar és angol nyelven, illetve Precíziós mezőgazdasági szakmérnök képzés.

Angol nyelvű kurzusainkon évről évre növekszik a külföldi hallgatók létszáma. Szívügyünk a tehetséggondozás: hallgatóink kiemelkedően sikeresek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Munkatársaink a Campusok Doktori Iskoláinak munkájában is tevékenyen részt vesznek, mint oktatók, témavezetők, ill. törzstagok.
Növényvédelmi Doktori Programunk meghatározó: a Budai Campuson 23, a Szent István Campuson 22, a Georgikon Campuson 7 PhD hallgató dolgozik.